ArtWalk Tile

Series: Antikas

Glazed porcelain series with a worn stone look.